Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

De tvende Oliegrenes Udtydning, som ligge paa tvers inden i Kronen, skal man ikke saa lige kunde giette.