Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Derover har vi allerede giort saadan en Udtydning, som vi meene at være den beste, hvorfore vi ville strax begive os til den fierde Afdeling, som er lige under den øverste, med Strømmene; og hvad den er angaaende, da fører den en Krone med tvende Oliegrene, som ligger tvers over hinanden. Kronen, som er en ordentlig grevelig Krone, (thi, saasom han holdt sine Anslag forborgene, maatte han endnu lade sig nøie med den), skal betyde den Værdighed til hvilken han var bleven ophøiet, da ingen uden Græver maa føre slig en Krone.— Eiede han end ikke Grævskabet endnu, saa havde han dog Navnet og Gavnet.— Og dersom Himlen ikke havde afværget det, og giort alle hans Anslag til intet, saa havde han vidst opnaaet større Ting, end Grævskaber.