Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Nu kommer vi da til de tvende nederste Afdelninger i Hovedskioldet.