? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Den Strøm, som vilde os saa heftig over- svømme,