? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Handlingers Hensigter ere Hele Verden ube- kiendte, og kommer an paa Himmelens Direktion og fornuftige Mænds Omsorg at aabenbare. Nogle meene, at han derved har forstaaet Nøglerne til Dannemark og Norge, — for at vise, at han havde i sin Magt at sukke i og lukke op, baade for sig selv og for andre. — I al Sandhed! denne Udtydning er ikke aldeles urigtig, — næsten havde han lukket sig selv op; — men Himmelen afværgede, at