Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Hvad vores forrige Græve Struenses hensigt med disse tvende Nøgler har været, kan man ikke saa lige vide, siden de fleste af hans