? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Hele Skjoldet, er ellers omvunden med Mathildes Orden, som det eeneste Ærestegn, af det Slags, som han endnu hidintil var beæret med. Tiden forhindrede ham heri, som i meget andet.