? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Jeg tænkte aldrig: Der i Mosen Ugler