? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Man veed Uglens Haandtering om Natten, — den kan ei see om Dagen.— Den er et artig Sindbillede paa Mørkhedens Børn.