Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

sig ud paa disse farlige Vande; Tiden og Erfarenheden overlod han, at affskildre det forskrækkelige Skibbrud, som han leed, da han, enten fordi han ikke var befaren nok paa disse Vande, eller og, som de fleste Styrmænd, alt for forvoven, — kuldseglede just, som han var nær ved den forønskede Havn.