? Uddrag fra Grev J.F. Struenses sandfærdige Politiske Liv og Levnet, fra den Tiid han kom fra Altona indtil denne Dag.

Trykt og faaes tilkiøbs hos A. F. Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.