Nicolai Nannestad Uddrag fra Summarisk Indhold af Aftensangs-Prædiken for St. Knuds Meenighed i Odense Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger 1772. over Ps. 9,17. Taksigelse for den guddommelige Varetægt og Forsyn over Kongen, det Kongelige Huus, og det gandske Land.

sagt : „ værer det Kongelige Arve-Huus intet skyl- dige, uden at elske det! Værer Fædernelandet in tet skyldige, uden at elske det! "