Jørgen Hee Uddrag fra Forstyrrernes Forstyrrelse, og Mangelens glædelige Forandring, forestillet i en Prædiken, holden i Holmens Kirke over Evangelium paa tredie Søndag efter Nytaar 1772.

din Herlighed og Ondskab have Ende, og du af et skiændigt Arbeyde høste en skiændig Løn.