Uddrag fra Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

de dyre Tider rc. & c. 2. Om Rettergang @3. Om Geistlighedens Indkomst. 12 skl. 13 Dm tyrkiske Ræv — — 8. skl.