Uddrag fra Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

10 Repliqve paa de 18 Bryggeres Notice 1 mk. 11 Den danske Democrit Heraclit 4. stk. 4 skl. 12 Philopatreias 3de Anmærkninger 1. Om