? Uddrag fra En ubetydelig Samtale imellem en Skribent og en Forlægger i Anledning af den i Aviserne fremsadte Snik.Snak om Skrive-Friheden, under Artiklen fra Kiøbenhavn og Stockholm.

Man har nu tabt al Credit for den smukke Robertus, der reed saa kiønt og for- keert paa sin Giedebuk; thi nu er den Kiøbenhavnske Smag endnu mere forkeert.Nu finder man ikke længere i vore Damers Kister den allerkiereste Gibyllæ Spaadom, der har kostet dem saa mange modige taa- re at igiennemlæse. — Høibergs-Gubben har vore Læsere givet sin Afskeed, Deir-