[B.G. Sporon] Uddrag fra Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

Sikkerhed, end at Pasqviller paa ærlige og velfortiente Folk trykkes og sælges offentlig (g)?