[B.G. Sporon] Uddrag fra Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

Forfatteren af dette Brev bør ikke blive fortrydelig over at see det her trykket paa nye. Siden han har kun ladet trykke nogle faae Stykker deraf, er der ingen rimelig Maade at modsige ham paa , undtagen ved at lade det trykke tillige. Han har skrevet, som det synes, i Urolighed og Misfornøyelse i Sindet over nogle slette Stykker, som paa nogen Tid ere komne for Lyset, og derfor har han