[B.G. Sporon] Uddrag fra Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

og tilsidst ikke mere være i Stand til at fyldestgiøre Forfatternes Hensigt. Har De tænkt paa dette, da De skrev Deres Brev?