[B.G. Sporon] Uddrag fra Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

(p) Hvem har sagt at Frihed i sig selv befordrer det Onde; Tvang befordrer det meget meer. Fri- hed bestaae med Love, og der er Forskiel paa