? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

5 sin Livs Gang med sin Liig-Sang? — Var Tabet af den søde Lighed efter dig, Alviise, ube- tydelig? — Skulde Copien af dit Mester-Styk- ke, evige Byg-Mester, møde Verden med en munter Latter, da Originalen selv, din kort til- forn lyksalige Adam løb bort bag en mørk Busk for at giæmme sig, sin Skam og sin Skræk langt fra ditdir milde Ansigt, som da lynede af Grumhed og Vrede? — Skulde din Fiende, din Faldne træde ind i din Verden, som i en Danse-Sahl, med et muntert Ansigt, med et vittigt Udseende, i en flygtig vild Stilling? — Skulde det vel have kostet din Almagt meere Viisdom eller din Viisdom meere Almagt, at tillade mig at see Verden første Gang, som en 30 Aars A- dam, end som en lille, spæd, svag og hielpetræn- gende Skabning? — Har din Viisdom, AlViise, her forandret eller forringet sit dybe System, fordi den menniskelige Hovmod, den vittige Forfængelighed møder her en Afgrund af Viisdom og falder paa at binde sig med en Kiæde af unyttige, unødvendige og forvovne hvorfor? — Ney, Almægtige! din Viisdom, som