? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

Viise Skaber! din mærkværdige Huusholdnings-Maade her paa Jorden forvirrer, forvilder dine kortsynede Skabninger: de vil begri- be dine Veye; men gid de vilde allene beundre dine Spor!