? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

En Riig og en Fattig mødte hinanden, men HErren gjorde dem begge.