? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

Og de har hørt, min Herre, paa min mavre Philosophie, og mine mangelhaftige Begreber ere blevne dem bekiendte!— ja: der seer de, min