? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

Viise Solim! lad mig være den lyksalige Rige, som maa høre paa denne Lærdoms fulde Taler, at min Aand ikke skal være en fattig Aand i et riig Legeme.