? Uddrag fra Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

nøyelse og vor AandS Hviile og Nøysomhed i det Guddommelige Forsyns skiulte Ven.