? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Om hele Mandkiønnet med Eet blev dytil hvad Nytte, saa længe de udy- dige?