? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

8 ter sig smukt for os, eller kan fordrive nogle af vore møisommelige Timer med deres Spas?