? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

De maae forlade mig, at jeg reent ud si- ger dem, at de aldrig kun giøre Fordring paa foromtalte ædle Tittel, og aldrig komme til med Rette at blive sande Eyere af den, hvis de nægter os en Lægedom, der vil blive lige saa- vel en Ære for dem, som en Nytte for os.