? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

7 Navn af Rigets sande og dydige Døttre, og Fædernelandets ægte Ziir og Smykke.