? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

De saa gode Afhandlinger kunde langt fra ikke overdøve Mængden af de slette, siden Folkemængens Smag allerede var befængt og