Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

hed, fordi de, overbeviiste deres uendelig liden Duelighed til saa vigtig et Embede, ikke vare begavede med den ædle og indsigtsfulde Smag og Skiønsomhed, der udfordres til ret at lægge Menneskens Tanker paa Vægtskaalen, antage eller forkaste dem.