? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Yngelen er stor og vidtløftig, men lykke- lig! kuns svag og afmægtig: et eneste retskaf- fens Puf af deres skrækkende Pen vil fælde he- le Geleder af disse ormstukne Skribentere; saa at vi haaber snart igien at see den ædle og ægte Smag at glimre overalt i Riget, og saa- ledes faae Skummet af det menneskelige Kiøn blæst bort fra alle Blækhorne, og de dydige op- muntrede til at bruge deres Hoved og deres Pen Skaberen til Ære og Fædrene-Landet til Nytte.