? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Her er nu en Begivenhed, hvor de ret kan sætte i en klar Dag denne deres ligesaa elsk- værdige, som billige Myndighed.