? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Deres Myndighed er os ogsaa bekiendt; Let er os tillige, der veed, hvorvidt Den kan gaae efter alle naturlige og ved de sældskadelige ind- distelser fastsatte Love, men denne deres Myn- stigheds hele Omfang er dem end og selv be- kiendt, hvilket saa meget destomere giør dem ret store og ædle for os, de derved veed, at giøre den afpasset og elskværdig.