? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Iblant mange vil vi kuns udnavne en Dauber, paa hvis Indsigt og Smag enhver Dyrkere af det Edle, og Elskere af det væsent- lig-skiønne, tør bygge sin Høyagtelse, uden enten at feile imod Billighed, eller forsee sig imod Sandhed.