? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Deres Indsigt er os bekient. Vi har havt iblant de danske Fruentimmer, vore Med- borgersker, saadanne som vore Kiendere har tort anslaae for Modeler i en Indsigtsfuld Smag.