? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Aldrig var der nogen Begivenhed, hvorudi de kiendeligere kan Viise hvem de er, og ind- legge sig Mere sand ære, end i denne.