? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Hos Skribentere af deres Klasse vilde taushed blive en kiendelig Dyd, og vi kan ikke noksom rekommandere dem den.