? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

med fulde Hander saadanne Tanker og Skrif- ter, der ligesaa vel forarger dem, kiere Fruentimmer, som os.