Uddrag fra Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn,

Kongl. Majestets forhen høistbetroede General-Feldt-Marschal. u. u.