[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Vil Moden derimod, at man skal bære dem korte, bliver det langt fra ikke hans Sag at følge denne Mode, da hans Indbildning snart torde lide en ubodelig Skade, ved at formene ham at være en fattig Mand, eller have Trang paa Klæde. Hans Kiole bliver alt- saa ligesaa lang i Aar som i Fior.