[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Er det Mode, at bære lange Klæder, bli- ver hans en halv Alen længere, for ikke at ud- staae den svære Fristelse, at have sin Liige paa Jorden.