[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Og er en Fier paa fin Vei igiennem Luften saa dumdristig og forvoven, at hvile sig paa hans Klæder, med hvad for et barbarisk Øiekast anseer han den ikke da, og hvilke An- gest-Qvalmer mattrer ikke hans fine Siæl,