[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Glæmmer samme Person at hilse ham, bliver han uden Naade fordømt til Pøbelens Klasse.