[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Som han har en stærk Troe, troer han og at enhver Kier i hans Hat fortienner en nye og dyb Ærbødighed hos den, der mø- der ham.