[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Naar jeg Skal tale om hans Klædedragt, saa falder Penselen af min Haand af lutter Latter; men jeg vægrer mig ikke ved, ar ud- mundere ham, siden denne Monduur giør in- gen Skaar i min Konges Kaffe, og i mit Fæ- drenelands Mynt.