[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

6 Han bær al for stor Høiagtelse for sine al- lerkiereste Forældre, til at han skulde ligne dem ved noget ringere, end ved Nord- og Sydpo- len ;og skal man troe ham at være saa grun- dig en stiernekigere som han giver sig ud for, er han ikke bange for at sætte sin Siæl i Pant paa, at den lykkeligste Konstellation lod sig see i Luften, og at Naruren udtømte al sin Kunst den Nat, da hans kiere Moder blev dette Vun- derbarn qvit.