[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Hvis jeg skulde begynde mit første Pen- seldrag ved hans Vugge, vilde Papiiret mang- le, men jeg har bestemt nærværende Ark til, ved nogle Original- og Hovedtræk at give et temmelig lignende Portræt paa dette latterligs og ynkelige Chreatur.