[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

4 Men da maaskee en Grad af Ærekier- hed har ansporet mig til at samle flere Stem- mer, end tre, for at blive vis, om jeg saavclsom mange andre anseer Mine Fuskerier for Mesterstykker/ underkaster jeg dem en almindelig Dom og Paadømme.